Overgang naar duurzame energie

Bijgewerkt tot en met 16 mei 2024
Status: Ontwerp

Het wordt steeds belangrijker om energie op een duurzame manier te gebruiken. We stellen als gemeente doelen om onze CO2-uitstoot te verlagen. En we hebben verschillende subsidies en regelingen waarmee u uw eigen energieverbruik kunt verminderen.

Huizen met zonnepanelen op het dak in de Fahrenheitstraat
Huizen met zonnepanelen in de Fahrenheitstraat

Wat u moet weten

  • In 2050 moet de bebouwde ruimte in Nederland aardgasvrij zijn. Ook in Zandvoort werken we hard om dit mogelijk te maken. Dit heet de energietransitie
  • We kijken vooral naar manieren om energie te besparen. Bijvoorbeeld in woningen, maar ook in kantoren, tijdens evenementen, bij sportverenigingen en in onze eigen organisatie
  • Er zijn verschillende subsidies en regelingen beschikbaar waar u voor in aanmerking kunt komen
  • In het beleidsplan duurzaamheid staat wat we als gemeente tot 2026 doen op het gebied van duurzaamheid. U vindt het plan bij 'Documenten'
  • In de transitievisie warmte staat per buurt uitgelegd wat de opties zijn voor duurzame warmte. U vindt de visie bij 'Documenten'

Subsidies en regelingen

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies en regelingen die u kunnen helpen om uw energieverbruik duurzamer te maken.

Omruilen witgoedapparaat

Om kwetsbare huishoudens te helpen met hoge energieprijzen, kunnen zij zich aanmelden voor het gratis inruilen van een verouderde koelkast, koel-vries combinatie, wasmachine of droger. Hiervoor werken we samen met de organisatie Saemen. 
Witgoedapparaat gratis omruilen

Woning duurzamer maken

Om als huiseigenaar advies te krijgen over het duurzamer maken van uw woning, kunt u zich aanmelden voor een vrijblijvend spreekuur van het Duurzaam Bouwloket.
Spreekuur Duurzaam Bouwloket

Met de duurzaamheidslening kunt u als huiseigenaar maximaal € 25.000 lenen om uw huis duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door de installatie van een warmtepomp of zonnepanelen.
Duurzaamheidslening

Omdat het lastig blijkt te zijn voor een vereniging van eigenaren (VvE) om duurzamer te worden, bieden we een adviestraject aan die een VvE kan helpen bij het maken van keuzes voor het duurzamer maken van hun gebouw.
Adviestraject duurzame keuzes voor VvE's

Groene daken

Een groen dak is niet alleen goed voor de natuur, het draagt ook bij aan een betere isolatie van de woning. U kunt subsidie aanvragen om uw eigen platte dak groen te maken.
Subsidie groene daken

Contact

Alannah Cornelissen, junior beleidsadviseur duurzaamheid
14 023
acornelissen@haarlem.nl