Schadevergoeding na planschade

Algemeen

Loopt u of uw bedrijf door een ruimtelijk plan van de gemeente financiële schade op, dan kunt u soms een tegemoetkoming krijgen. Bijvoorbeeld als door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan uw huis, bedrijfspand of grond minder waard wordt. Of uw inkomsten omlaag gaan. U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan. Mail ons uw gegevens, dan sturen wij u het aanvraagformulier. Schadevergoeding voor planschade aanvragen is een lang traject. Meestal hoort u de beslissing binnen 1 jaar.

Wat u moet weten

  • U kunt schadevergoeding aanvragen tot 5 jaar nadat het plan dat de schade veroorzaakt heeft, definitief is vastgesteld
  • U hebt geen recht op schadevergoeding als u de schade kon voorzien op het moment dat u het pand of de grond kocht
  • U krijgt geen schadevergoeding als u al op een andere manier bent gecompenseerd. Bijvoorbeeld: als wij uw pand hebben gekocht en de waardedaling in de prijs hebben meegenomen
  • Er is mogelijk sprake van eigen risico. Wij laten u dit weten. Komt het schadebedrag niet boven het eigen risico uit, dan wijzen wij uw aanvraag af
  • Planschade wordt vaak verhaald op de projectontwikkelaar. Daarom informeren wij die over uw aanvraag voor schadevergoeding. De projectontwikkelaar mag bezwaar maken tegen het schadebedrag. Wij houden u hiervan op de hoogte

Aanvragen

U stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar:

Gemeente Zandvoort
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Meesturen

  • Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld de koopakte of koopovereenkomst
  • Of: bewijs van ander zakelijk recht (bijvoorbeeld opstalrecht als u een gebouw bezit dat op de grond van een ander staat of appartementsrecht als u een deel van een gebouw bezit)
  • Handtekening van de mede-eigenaar als die er is

Na uw aanvraag

Een onafhankelijk adviseur bespreekt met u de situatie en bekijkt wat er is veranderd met de komst of wijziging van het plan. De adviseur bepaalt of u recht hebt op schadevergoeding en adviseert ons daarover. Wij sturen u dit advies, zodat u erop kunt reageren. Daarna nemen wij een beslissing en laten u in een brief weten of u schadevergoeding krijgt. En zo ja, hoeveel geld u krijgt. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Kosten

Wij zijn wettelijk verplicht om kosten te rekenen voor het behandelen van uw aanvraag. U betaalt € 500. Wij sturen u een betaalverzoek als wij uw aanvraag in behandeling nemen. U krijgt dit bedrag terug als wij beslissen dat u recht hebt op schadevergoeding. Dient u een planschadeverzoek in op basis van meerdere plannen dan betaalt u per plan € 500.