Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Algemeen

Maakt u gebruik van kinderopvang en hebt u een laag inkomen? Dan kunt u bovenop de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een gedeeltelijke vergoeding van de eigen bijdrage aanvragen. Dit kan ook als u geen toeslag ontvangt, maar door medische of sociale redenen niet altijd voor uw kinderen kan zorgen. Deze vergoeding is een vorm van bijzondere bijstand. Vraagt u die voor het eerst aan, zonder hulp? Neem dan eerst contact met ons op.

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens uw aanvraag moet u documenten van u en uw partner als bewijs uploaden. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van uw situatie. Denk aan loonstrookjes, de laatste rekening van de kinderopvang en de beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 

Wat u moet weten

  • De ouder bij wie het kind staat ingeschreven, vraagt de tegemoetkoming aan
  • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee 
  • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee
  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan zijn er andere regels en mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Wanneer u een laag inkomen hebt

Of u recht hebt op de tegemoetkoming, hangt af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen. Verdient u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de tegemoetkoming wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking.

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.091
Alleenstaande ouder€ 1.592

Hoogte tegemoetkoming

  • 1e kind: 6% van de maximale uurprijs
  • Elk volgend kind: 5% van de maximale uurprijs

Het door de Belastingdienst vastgestelde maximale uurtarief voor 2024 is € 9,65 voor de kinderopvang, € 8,30 voor buitenschoolse opvang en € 7,24 voor een gastouder. Als uw kinderopvangorganisatie duurder is, dan krijgt u over het verschil dus geen tegemoetkoming.