Bijzondere bijstand

Algemeen

Hebt u onverwacht hoge kosten die u niet kunt betalen? Bijvoorbeeld voor een advocaat, bril, nieuwe koelkast of verhuizing. Als u een laag inkomen hebt en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding aanvragen. Dit noemen we bijzondere bijstand. Vraagt u voor het eerst bijzondere bijstand aan, zonder hulp? Neem dan gerust contact met ons op.

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens uw aanvraag moet u documenten van u en uw partner als bewijs uploaden. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van uw situatie en waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Denk aan rekeningen, bankafschriften, loonstrookjes en bij medische kosten bijvoorbeeld de polis van uw zorgverzekeraar. 

Wat u moet weten

  • Bijzondere bijstand vraagt u aan vóór u de kosten maakt. Alleen voor de kosten van rechtsbijstand (uw advocaat) en medische kosten mag dit later. De kosten van rechtsbijstand mogen niet langer dan 3 maanden geleden gemaakt zijn en de factuur mag niet ouder zijn dan 8 weken. Voor medische kosten mag de factuur niet ouder zijn dan 1 jaar
  • U kunt bijzondere bijstand alleen aanvragen als de kosten noodzakelijk zijn en u deze niet op een andere manier vergoed kan krijgen, zoals via uw zorgverzekering of de belastingdienst
  • Soms krijgt u bijzondere bijstand als een lening. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor woninginrichting, 1e maand huurkosten en voor grote huishoudelijke apparaten
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 7.575 als u alleen woont en € 15.150 als u samenwoont of een kind hebt. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals uw spaargeld en auto
  • Hebt u de AOW-leeftijd en woont u alleen, dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 12.575. Woont u samen met een partner jonger dan de AOW-leeftijd of met een kind jonger dan 18 jaar, mag uw vermogen niet meer zijn dan € 20.150. Hebt u beiden de AOW-leeftijd dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 25.150
  • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee 
  • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee
  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan zijn er andere regels en mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Wat een laag inkomen is

Of u recht hebt op bijzondere bijstand, hangt af van uw inkomen. We gebruiken richtbedragen. Ontvangt u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de bijzondere bijstand wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.091
Alleenstaande€ 1.464
Alleenstaande ouder€ 1.592

AOW-leeftijd

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.203
Alleenstaande€ 1.626
Alleenstaande ouder€ 1.725