Tijdelijke standplaatsvergunning

Algemeen

U hebt een tijdelijke standplaatsvergunning nodig als u promotieactiviteiten met een maatschappelijk doel wilt doen vanuit een kraam of wagen. Deze vergunning geldt voor maximaal 3 maanden. Voor de verkoop van kerstbomen of oliebollen hebt u een seizoensgebonden standplaatsvergunning nodig. Alle standplaatsen voor oliebollen zijn tot 2029 uitgegeven.

Nodig bij uw aanvraag

  • Duidelijke tekening of foto van de verkoopkraam of -wagen
  • Situatietekening met de exacte afmetingen en de indeling van de gewenste locatie(s) (schaal 1:100 of 1:500)
  • Bij de verkoop van kerstbomen, als u inlogt met DigiD: uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK)

Wat u moet weten

Kosten

  • Tijdelijke standplaatsvergunning: € 88,80. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
  • Precariobelasting (gbkz.nl) bij een standplaats op gemeentegrond