Tip, suggestie of plan

Algemeen

Wij ontvangen graag uw tips of verbetersuggesties voor het dorp of uw wijk. Dat mag over alles gaan. U kunt hulp of subsidie vragen om uw suggestie zelf uit te voeren. Of ons vragen ermee aan de slag te gaan. Bent u het niet eens met onze beleidskeuzes, dan horen we graag van u hoe het beter kan.

Ook als u een concreet en uitgewerkt plan voor buurt hebt, horen wij dit graag. Mail het plan en wij nemen contact met u op.

Nodig bij uw idee

Alleen als u een uitgewerkt plan hebt, moet u iets meesturen bij mail: ingevuld aanvraagformulier mooi idee (pdf)

Zie ook