Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Algemeen

Als u in het buitenland gaat trouwen kan het land u vragen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Hierin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Als u in Zandvoort staat ingeschreven of dit uw laatste woonplaats in Nederland was, kunt u de verklaring bij de centrale balie aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs van u en uw partner (paspoort of identiteitskaart)
  • Als u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft: vertaalde en gelegaliseerde geboorteakte
  • Bent u en/of uw partner eerder getrouwd geweest en gescheiden: vertaalde en gelegaliseerde echtscheidingsakte van u en/of uw partner
  • Als u in het buitenland woont: bewijs van ongehuwd zijn en bewijs van inschrijving bij de gemeente in het buitenland. 

Wat u moet weten

Als u eenmaal getrouwd bent en in Nederland woont, dan registreert u uw buitenlandse huwelijk in uw woongemeente.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29