Wethouder Gert-Jan Bluijs

Gert-Jan Bluijs (CDA) is wethouder in Zandvoort.

Wethouder Gert-Jan Bluijs

Contact

Mail secretariaat.bluijs@zandvoort.nl
Telefoon 023 511 38 64 of 06 42 63 62 22 
Persvragen 06 38 29 45 17 (Walter Sans)

Portefeuilles

  • Financiën en planning en control
  • Vastgoed
  • Ambtelijke fusie
  • Dienstverlening en participatie
  • Cultuur en kunst
  • Werk en inkomen, schulden
  • Zorg en welzijn
  • Inburgering

Gert-Jan Bluijs is 1e loco-burgemeester.

Nevenfuncties

•    Lid bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt)
•    Lid bestuur Paswerk Holding
•    Lid Raad van Commissarissen van Werkpas BV
•    Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zuid-Kennemerland
•    Lid bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio
•    Lid stuurgroep Gemeentelijke Belastingen Zuid Kennemerland
•    Aandeelhoudersrol Spaarnelanden 
•    Aandeelhoudersrol Stedin
•    Aandeelhoudersrol SRO Zandvoort BV