Samenstelling college van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders en wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris.

College van BenW

 • Burgemeester David Moolenburgh

  Burgemeester David Moolenburgh

  Bestuurszaken, openbare orde en veiligheid, externe betrekkingen en representatie, diversiteit en inclusie, opvang asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne

 • Wethouder Martijn Hendriks

  Wethouder Martijn Hendriks

  Volkshuisvesting en wonen, strand en kustpact, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, mobiliteit en parkeren

 • Wethouder Gert-Jan Bluijs

  Wethouder Gert-Jan Bluijs

  Financiën en planning en control, vastgoed, ambtelijke fusie, dienstverlening en participatie, cultuur en kunst, werk en inkomen, schulden, zorg en welzijn, inburgering

 • Wethouder Lars Carree

  Wethouder Lars Carree

  Toerisme en economie, duurzaamheid, jeugd, onderwijs, sport, natuur, publieke gezondheid

 • Wethouder Jan-Jaap de Kloet

  Jan-Jaap Kloet

  Gebiedsontwikkeling, vastgoedtransformatie en renovatie, en de Dutch Grand Prix Formule 1/Circuit Zandvoort