Wethouder Lars Carree

Lars Carree (VVD) is wethouder in Zandvoort.

Wethouder Lars Carree

Contact

Mail secretariaat.carree@zandvoort.nl
Telefoon 023 574 04 63
Persvragen 06 38 29 45 17 (Walter Sans)

Portefeuilles

 • Toerisme en economie
 • Duurzaamheid
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport
 • Natuur
 • Publieke gezondheid

Nevenfuncties

 • Lid bestuurscommissie volksgezondheid Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid overlegorgaan Nationaal Park Zuid Kennemerland
 • Eigenaar Medi-Rent/Carree Consultancy (bezoldigd)
 • Bestuursvoorzitter Nederlandse Rode Kruis district Flevoland (onbezoldigd)
 • Bestuurder Stichting Landelijk Netwerk Crisismanagement in de Zorg (onbezoldigd)
 • Lid Opleidingscommissie MCPM Politieacademie (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Zandvoortse Reddingsbrigade (onbezoldigd)