Wethouder Martijn Hendriks

Martijn Hendriks (Jong Zandvoort) is wethouder in Zandvoort.

Wethouder Martijn Hendriks

Contact

Mail secretariaat.hendriks@zandvoort.nl
Telefoon 023 511 39 53
Persvragen 06 38 29 45 17 (Walter Sans)

Portefeuilles

  • Volkshuisvesting en wonen
  • Strand en kustpact
  • Ruimtelijke ordening
  • Openbare ruimte
  • Mobiliteit en parkeren

Nevenfuncties

  • Lid bestuur Coöperatie Parkeerservice
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting ZK/IJmond
  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond