Zorg regelen

Algemeen

Hebt u als vluchteling uit Oekraïne medische of psychosociale zorg nodig, dan kunt u zich melden bij de contactpersoon van uw opvanglocatie. Of bij de huisarts van degene bij wie u verblijft als u bij een gastgezin woont.

Wat u moet weten

  • U hebt altijd recht op zorg en de kosten daarvoor worden altijd vergoed. Let op: tandartskosten worden in Nederland alleen vergoed voor kinderen onder de 18 jaar
  • Als Oekraïense vluchteling zonder werk hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Uw zorgverlener regelt de vergoeding rechtstreeks met de overheid
  • Werkt u als Oekraïense vluchteling in Nederland, dan moest u zelf een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Dit verandert per 1 augustus. Alle Oekraïense vluchtelingen zijn dan automatisch verzekerd, ook als ze werken. Had u al een verzekering afgesloten dan beëindigt de verzekeraar deze. U krijgt hierover een brief
  • U krijgt leefgeld als u langdurige zorg nodig, bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis.