Bestemmingsplannen

Algemeen

Met bestemmingsplannen en beheersverordeningen regelen wij waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en grond mag gebruiken. Geldende plannen en verordeningen bekijkt u op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op adres, naam van het plan of nummer.

Wat u moet weten

  • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan en een beheersverordening houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf
  • Een bestemmingsplan en een beheersverordening bestaan uit 1 of meerdere kaarten, de regels en een toelichting
  • Een bestemmingsplan bekijken kan ingewikkeld zijn. U kunt een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau inschakelen om u te helpen
  • Als u wilt bouwen of verbouwen hebt u soms een bouwvergunning nodig
  • U hebt een ontheffing nodig als uw bouw- of verbouwplannen niet in het bestemmingsplan passen

Ontwerpbestemmingsplan bekijken en reageren

Als wij een bestemmingsplan maken of wijzigen, stellen we eerst een ontwerpbestemmingsplan op.

  • Dit ontwerpplan ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u uw mening over het plan geven, door een zienswijze in te dienen 
  • Als het bestemmingsplan is vastgesteld ligt dit nog een keer 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u dan beroep indienen bij de Raad van State

Op overheid.nl bekijkt u de plannen die nu ter inzage liggen. Hier leest u ook hoe u kunt reageren op het plan of een afspraak kunt maken om een plan in te kijken.