Vergoeding kosten bewindvoering

Als de rechtbank beslist over bewindvoering, brengt dit kosten met zich mee. Hebt u een laag inkomen en kunt u deze kosten niet betalen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen. Dit noemen we bijzondere bijstand bewindvoering. Vraagt u dit voor het eerst aan, zonder mentor, curator of andere hulp? Neem dan eerst contact met ons op. Wij kijken dan samen met u naar uw situatie en helpen u met de aanvraag.

Wat u moet weten

  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 6.505 als u alleen woont en € 13.010 als u samenwoont of een kind hebt. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals uw spaargeld en auto
  • U moet uiterlijk 8 weken na het ontvangen van de factuur van de bewindvoerder de bijzondere bijstand aanvragen. Het mag niet langer dan 3 maanden geleden zijn dat de rechtbank over de bewindvoering besloten heeft. Dit doet u ook als u griffiekosten betaalt aan de rechtbank omdat zij over uw bewind hebben besloten
  • Als uw bewindvoering wordt verlengd, kunt u tot 4 weken voordat de verlenging ingaat een aanvraag doen. Vraagt u het later aan? Dan gaat de vergoeding pas in op het moment dat we de aanvraag binnenkrijgen
  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan zijn er andere regels en mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Wanneer u een laag inkomen hebt

Of u recht hebt op bijzondere bijstand, hangt ook af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen. Verdient u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de bijzondere bijstand wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen (met vakantiegeld)

Getrouwd of samenwonend

€ 1.496

€ 22.367

Alleenstaand

€ 1.047

€ 17.187

Alleenstaande ouder

€ 1.073

€ 18.839

AOW-leeftijd

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen (met vakantiegeld)

Getrouwd of samenwonend

€ 1.578

€ 23.128

Alleenstaand

€ 1.165

€ 16.019

Alleenstaande ouder

€ 1.169

€ 18.078

Aanvragen

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde kopieën per post naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling SMSR, team Minima
Antwoordnummer 25
2040 VB Zandvoort