Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Bijgewerkt tot en met 19 maart 2024
Status: Uitvoering

Wij vangen vluchtelingen uit Oekraïne op en bieden hulp samen met andere organisaties in de regio. Wij helpen hen als ze net arriveren en woonruimte nodig hebben. Maar ook in de tijd hierna ondersteunen wij ze met bijvoorbeeld het vinden van werk en het regelen van zorg en onderwijs. Ook coördineren wij initiatieven in de buurt.

Wapperende Oekraïense vlag in Nederlandse straat

Wat u moet weten

Vluchtelingen uit de Oekraïne hebben een andere status dan vluchtelingen uit andere landen. Zij vallen onder Regeling Tijdelijke Bescherming die in ieder geval tot 4 maart 2023 duurt en daarna mogelijk wordt verlengd. In deze regeling is vastgelegd dat deze vluchtelingen recht hebben op opvang, (medische) zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen.

Oekraïense vluchtelingen kunnen op dit moment dus geen verblijfsvergunning aanvragen en hoeven niet naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze dienst behandelt normaal gezien de verblijfsvergunningen voor asielzoekers. De vluchtelingen moeten zich wel op hun verblijfadres laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Opvang en wonen

Coördinatie van 1e opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne gebeurt op een centrale plek in de Veiligheidsregio Kennemerland. Vanuit daar verwijzen we de vluchtelingen naar beschikbare locaties. Wij vangen de vluchtelingen op in hotelkamers, appartementen en andere passende woonverblijven.

Als inwoner woonruimte beschikbaar stellen

Omdat de noodopvang niet toereikend is, is behoefte aan zelfstandige woonruimte. Denk aan Airbnb's, bed & breakfasts en vakantiewoningen. Hebt u woonruimte beschikbaar, neem dan contact op met het informatiepunt voor Oekraïense vluchtelingen. Beschikbare ruimte doorgeven aan de organisatie Takecarebnb kan niet meer. U spreekt zelf af hoelang de vluchtelingen kunnen blijven. Het is prettig als de woonruimte voor langere tijd beschikbaar is.

Check bij uw verzekeringsmaatschappij of de juiste verzekeringen geregeld zijn. Want Oekraïense vluchtelingen die bij mensen thuis worden opgevangen, vallen mogelijk onder de WA- en inboedelverzekering van het gastgezin waar ze verblijven.

Stoppen met woonruimte aanbieden

Neem contact op als er vluchtelingen bij u verblijven, maar u wilt stoppen met het aanbieden van de woonruimte, telefoon 023 511 55 50 of mail oekrainevragen@haarlem.nl.

Samen met onze partnerorganisaties in de regio proberen we een ander opvangadres te vinden voor vluchtelingen die eerst verbleven in een gastgezin. We reserveren daarvoor plekken in de gemeentelijke opvanglocaties die nu verbouwd worden. Als een nieuwe plek in Zandvoort niet beschikbaar is, kijken we naar de mogelijkheden in de regio of ergens anders in Nederland.

Woon- en leefkosten

Gasthuishoudens krijgen geen vergoeding van de gemeente of rijksoverheid. Vluchtelingen kunnen wel leefgeld krijgen. Voor vluchtelingen in een gastgezin is er een extra maandelijks bedrag beschikbaar. Hiermee kunnen vluchtelingen meebetalen aan de kosten die het gastgezin maakt.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland in een zelfstandig huurhuis wonen kunnen huurtoeslag aanvragen (belastindienst.nl)

Recht op zorg en onderwijs

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op medische en psychosociale zorg. De zorg wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden als een vluchteling nog niet is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zijn ze wel ingeschreven, dan vallen ze onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Patiënten hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Ze regelen de zorg via de opvanglocatie of bij de huisarts van het gastgezin. De huisartsen in de regio Zuid Kennemerland hebben de zorg voor Oekraïense vluchtelingen gezamenlijk georganiseerd.

Jeugdgezondheidszorg van de GGD doet de preventieve zorg voor kinderen, zoals vaccinaties, gehoortest en hielprik bij pasgeboren baby's en advies en begeleiding bij de ontwikkeling.

Voor alle kinderen van 4 tot en met 17 jaar is gratis onderwijs beschikbaar. Bij een basisschool in de buurt, de internationale taalklas of nieuwkomersonderwijs. Jongere kinderen kunnen naar de peuteropvang en/of een speelgroep.

Hulp bij werk vinden

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Dat is vastgelegd in de Regeling Tijdelijke Bescherming. Zij hoeven zolang deze regeling geldt dus geen werkvergunning te hebben. Het WerkgeversServicepunt (WSP) helpt bij het vinden van werk. Vanaf 20 juli 2022 is voor vluchtelingen met kinderen kinderopvangtoeslag mogelijk.

Als inwoner hulp bieden

Als u als vrijwilliger iets wilt doen, neem dan contact op met 1 van de volgende organisaties:

Nieuws

Nieuws