Klein evenement melden

Algemeen

Uw evenement is voor minder dan 750 bezoekers, hindert het verkeer of hulpdiensten niet en er is geen muziek te horen na 22.00 uur. U hebt dan meestal geen evenementenvergunning nodig. U moet uw evenement wel melden. Wanneer u wel een vergunning nodig heeft, staat onder Wat u moet weten. U meldt uw evenement minstens 3 weken van tevoren.

Nodig bij uw melding

U moet een overzichtstekening uploaden. Zorg dat dit een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx van maximaal 10 MB is. Op de overzichtstekening staat minimaal het volgende:

  • Afmetingen van het terrein en alle voorwerpen (zoals terrassen, kramen en tenten)
  • Locaties van de activiteiten en voorwerpen
  • Afstanden tussen de verschillende voorwerpen

Wat u moet weten

In de volgende gevallen kunt u uw evenement niet hier melden en hebt u een evenementenvergunning nodig:

  • U verwacht meer dan 750 bezoekers
  • Uw evenement start eerder dan 7.00 uur 's ochtends of eindigt later dan 24.00 uur 's nachts
  • Bij muziek tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends
  • Het geluidsniveau is hoger dan 75 dB(A) en 85 dB(C)
  • Uw evenement hindert het verkeer of de hulpdiensten
  • U plaatst voorwerpen groter dan 10 m2

Andere vergunningen

Als u een loterij houdt, hebt u een kansspelvergunning nodig.

Gebruiksmelding openbare ruimte

Soms moet u ook een gebruiksmelding doen:

Vul het meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening (Rijksoverheid) in en mail het minstens 4 weken voor het evenement naar Omgevingsdienst IJmond: wabo@odijmond.nl. Of stuur het per post naar: Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.