Evenementenvergunning

Algemeen

Als u een evenement organiseert, meldt u dit uiterlijk 20 oktober van het voorafgaande jaar. Bij nieuwe evenementen neemt u eerst per mail contact op met de evenementencoördinator. Organisaties van bestaande evenementen krijgen een aanmeldformulier in september. Als de datum van uw evenement is goedgekeurd, vraagt u online een evenementenvergunning aan. Dit doet u uiterlijk 8 weken voor het evenement.

Nodig bij uw aanvraag

U moet een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

 • Draaiboek, met daarin de locatie, data, tijden en alles wat u nodig hebt voor het evenement
 • Overzichtstekening met afmetingen van het terrein, in- en uitgangen, routes voor hulpverlenende diensten, lijnen en haltes voor openbaar vervoer, locaties en afmetingen van alle voorwerpen (zoals kramen en podia) en de verkeersmaatregelen, zoals borden, hekken en verkeersregelaars. Deze tekening moet voldoen aan het besluit voor brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Rijksoverheid)
 • Tekeningen en berekeningen van eventuele bouwwerken, zoals tenten en podia. Deze moeten voldoen aan de constructieve toetsingscriteria evenementenvergunning (vereniging-bwt.nl)
 • Verkeersplan als er omleidingsroutes nodig zijn. U geeft hierin aan hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt. Geef aan waar hekken of borden komen, hoe omleidingsroutes lopen en waar u verkeersregelaars inzet. Dit hoeft dan niet in de overzichtstekening
 • Bij evenementen met een gemiddeld of hoog risico (B- en C-evenementen): veiligheids-, calamiteiten- en/of milieuplan. Na uw melding laten wij u weten in welke categorie uw evenement valt

Wat u moet weten

 • Voor een klein evenement hebt u vaak geen evenementenvergunning nodig. U moet dan wel een melding doen. Doe dit minstens 3 weken van tevoren
 • Als u een markt wil organiseren hebt u geen evenementenvergunning nodig, maar een particuliere marktvergunning
 • U hebt geen evenementenvergunning nodig als uw evenement binnen plaatsvindt in een horeca- of evenementenlocatie
 • We beoordelen uw vergunningaanvraag op de ruimte en tijd die het evenement inneemt, het aantal bezoekers, de veiligheid en effecten op verkeer, directe omgeving en milieu
 • Als we meer informatie nodig hebben, nemen we telefonisch contact met u op

Andere vergunningen

 • Wordt er tijdens het evenement alcohol geschonken? Dan vraagt u een ontheffing voor het schenken van drank aan
 • Voor vuurwerk hebt u toestemming van de provincie nodig. Vraag dit via de mail aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: vuurwerkteam@odnzkg.nl Meer info vindt u op noord-holland.nl
 • Wilt u flyers (laten) uitdelen tijdens het evenement? Of samples (gratis producten of spulletjes) weggeven? Dat mag, tenzij het op een moment en/of locatie is waarop het verboden is. Bijvoorbeeld tijdens het Formule 1 weekend. Zo'n (tijdelijk of plaatselijk) verbod wordt vooraf duidelijk bekend gemaakt.

Gebruiksmelding openbare ruimte

Kosten

De kosten voor een evenementenvergunning hangen af van de grootte en hoe risicovol we het evenement inschatten. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen. Als uw evenement op gemeentegrond staat, betaalt u soms ook precariobelasting, artikel 4 Vrijstellingen en F3 en F4.

 • Evenement zonder risico (A): € 213
 • Evenement met gemiddeld risico (B): € 397
 • Evenement met hoog risico (C): € 4.560