Particuliere marktvergunning

Algemeen

Als u als particulier of particuliere organisatie een markt wilt organiseren op openbaar of eigen terrein hebt u een vergunning nodig. Die krijgt u voor de hele markt, niet per standplaats. U vraagt de marktvergunning uiterlijk 8 weken van tevoren aan.

Nodig bij uw aanvraag

U moet een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Draaiboek met daarin de locatie, data, tijden en alles wat u nodig hebt voor de markt
  • Overzichtstekening met afmetingen van het terrein, in- en uitgangen, routes voor hulpverlenende diensten, lijnen en haltes voor openbaar vervoer, locaties en afmetingen van alle voorwerpen (zoals kramen en podia) en de verkeersmaatregelen, zoals borden, hekken en verkeersregelaars. Deze tekening moet voldoen aan het besluit voor brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Rijksoverheid)
  • Verkeersplan als er omleidingsroutes nodig zijn. U geeft hierin aan hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt. Geef aan waar hekken of borden komen, hoe omleidingsroutes lopen en waar u verkeersregelaars inzet. Dit hoeft dan niet in de overzichtstekening

Wat u moet weten

  • Het centrum van Zandvoort, het Badhuisplein, Boulevard de Favauge en het plein tussen de Celsius-, Pasteur- en Flemingstraat zijn de aangewezen locaties voor particuliere markten. Voor andere locaties beoordelen we per aanvraag of de markt daar kan plaatsvinden
  • We beoordelen uw aanvraag op de ruimte en tijd die de markt inneemt, het aantal bezoekers, de veiligheid en effecten op verkeer, directe omgeving en milieu
  • Als we meer informatie nodig hebben, nemen we telefonisch contact met u op

Andere vergunningen

Wilt u tijdens de markt alcohol schenken? Dan vraagt u een ontheffing voor het schenken van drank aan.

Kosten

  • Particuliere marktvergunning: € 69,20. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
  • Als de markt op gemeentegrond staat, betaalt u soms ook precariobelasting, F3 en F4