Maak Zandvoort groener

Bijgewerkt tot en met 6 mei 2024
Status: Uitvoering

Er komt in 2024 veel groen bij in Zandvoort. We zijn druk bezig met het planten van bomen, inrichten van openbaar groen, en het vervangen van steen door groen. Dit is goed voor de leefomgeving en het milieu. Als inwoner kunt u ook meedoen.

Groene berm bij de Prinsesseweg

Wat u moet weten

 • Dit voorjaar gaan we door met het groener maken van de openbare ruimte in ons dorp
 • Zo worden er nieuwe bomen geplant op verschillende plekken, wordt de wijk Nieuw-Noord groener gemaakt en wordt bestaand groen uitgebreid
 • Een belangrijk onderdeel is steenbreek, waarbij bestrating weggehaald wordt en hier groen voor terugkomt
 • Als inwoner kunt u uw eigen groene initiatief starten, waarbij u gemakkelijk een bijdrage van de gemeente kunt ontvangen om uw straat of buurt te groener te maken
 • Ook organiseren we verschillende activiteiten waar u als inwoner aan mee kunt doen om uw eigen tuin of de ruimte rondom uw huis groener te maken
 • Dit jaar kunt u bijvoorbeeld gratis compost ophalen, meedoen aan tegelwippen, een geveltuin aanleggen, een boomspiegel adopteren of zaadjes voor een duintuin krijgen

Waarom we dit doen

Groen is belangrijk. Niet alleen voor de uitstraling van het dorp, maar ook voor het vergroten van de biodiversiteit. Als er meer groen in het dorp is, kunnen er meer planten- en dierensoorten (terug)komen in onze leefomgeving.

Ook is het goed voor het klimaat. Zo kan beplanting hevige wateroverlast voorkomen, bijvoorbeeld bij zware regenbuien. Dit zal vanwege klimaatverandering in de komende jaren steeds vaker nodig zijn. 

Door meer ruimte te geven aan groen in onze woonwijken maken we onze directe leefomgeving aantrekkelijker en fijner om in te wonen.

Wat we gaan doen

We betrekken graag alle inwoners bij het groener maken van Zandvoort. Daarom organiseren we verschillende activiteiten waar u aan mee kunt doen om uw tuin en daarmee het dorp groener te maken.

Duintuin bloemzaadjes

We delen bloemzaadjes uit aan alle inwoners. Hiermee kunt u een zogenaamde ‘duintuin’ maken die bestaat uit inheemse planten. Dit zijn planten die het goed doen in ons dorp en hier thuis horen.

U kunt de zaadjes vanaf 22 april ophalen, maximaal 2 per huishouden en op is op. De zaadje zijn op te halen bij: 

 • Spaarnelanden Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20 (maandag - donderdag van 07.30 – 12.00 uur en 12.45 – 16.00 uur, vrijdag van 07.30 – 12.00 uur)
 • Kruidenveld Bentveld, aan de Bramenlaan in Bentveld
 • Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1

Tegels eruit, plantjes erin

Ook dit jaar geven we plantjes in ruil voor tegels. Als u tegels uit uw (gevel)tuin verwijdert, halen wij deze voor u op. En krijgt u van ons plantjes terug die u hierin kunt plaatsen. U kunt hier de hele maand mei aan meedoen door u aan te melden via de website van Spaarnelanden.

Spelregels

 • Om plantjes te ontvangen verwijdert u minimaal 0,5 m2 en maximaal 4 m2 aan tegels uit uw eigen tuin
 • U kunt kiezen uit verschillende soorten plantjes bij uw aanmelding. Het aantal plantjes dat u kunt krijgen hangt af van de soort die u kiest. Als u kiest voor een kleinere soort dan ontvangt u meer plantjes dan als u kiest voor een grotere soort

Ophaaldienst

De tegels worden op een vaste dag bij u thuis opgehaald. U hoeft daarvoor niet thuis te zijn. Spaarnelanden laat u na aanmelding weten wanneer u de tegels langs de weg kunt zetten om ze op te laten halen. Op dat moment worden ook de plantjes bij u afgeleverd.

Groene daken 

Een groen dak is niet alleen goed voor de natuur, het draagt ook bij aan een betere isolatie van de woning. Hebt u een plat dak dat u groener wilt laten maken? Dan kunt u hier onder voorwaarden een subsidie voor aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Groene daken.

Groene buurtinitiatieven

Is er een stukje groen bij u in de buurt waar niets of weinig mee wordt gedaan? Dan kunt u dit samen met buurtgenoten opknappen. Dit heet een groen buurtinitiatief. Onder voorwaarden ontvangt u subsidie van de gemeente om samen dit stukje groen aan te leggen en te onderhouden. Meer informatie vindt u op de pagina Groene buurtinitiatieven.

Boomspiegel adopteren

Het is ook mogelijk om een zogenaamde ‘boomspiegel’ te adopteren. Dit is het stukje grond rondom de stam van een boom op straat. U meldt zich aan op de website van Spaarnelanden, dan wordt uw boomspiegel geregistreerd en herkenbaar gemaakt. En mag u zelf aan de slag om dit mooi groen te maken.

Planning

Planning

23 maart 2024

Voltooid
Voltooid

compostdag, gratis compost ophalen bij de remise

mei 2024

Actief
Actief

bloemzaadjes ontvangen voor een duintuin

Actief
Actief

plantjes ontvangen in ruil voor tuintegels

Contact

Gebiedsteam Zandvoort
14 023
gebiedsteam@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

Nieuws

Nieuws