Melding brandveiligheid

Algemeen

Als u een gebouw gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het brandveilig is. Voor bepaalde verblijven moet u een gebruiksmelding doen bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook controleren of u een melding moet doen.

Wat u moet weten

Voor het brandveilige gebruik van een bouwwerk bestaan verschillende regels. Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De meldingsplicht voor het gebruiken van een bouwwerk staat in het Bbl, paragraaf 6.1.2. Daar staat ook wanneer een melding verplicht is en welke informatie u bij de melding moet overleggen.