Melding en vergunning brandveiligheid

Algemeen

Als u een gebouw gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het brandveilig is. Voor bepaalde verblijven zoals een hotel, ziekenhuis of kinderdagverblijf hebt u een brandveiligheidsvergunning nodig. Deze 'omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik' vraagt u online aan bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt of alleen een melding hoeft te doen.

Wat u moet weten

 • Omgevingsdienst IJmond behandelt uw aanvraag en verleent de vergunning.
 • U hebt een vergunning nodig als er in het gebouw meer dan 10 personen overnachten of als u dagopvang biedt voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar of lichamelijk/verstandelijk gehandicapten
 • U moet een melding voor brandveilig gebruik doen als er meer dan 50 personen in het gebouw komen of als u meer dan 4 kamers verhuurt. Denk aan een evenement, restaurant of bed & breakfast. Doe de melding uiterlijk 4 weken voor u het gebouw gebruikt bij het Omgevingsloket
 • Het gebouw moet altijd voldoen aan de veiligheidseisen van het bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6 en 7). Is dit niet zo, dan moet u extra maatregelen nemen en een melding doen
 • Een aanvraag of melding doen kan ingewikkeld zijn. Een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau kan u hierbij helpen

Na uw aanvraag

 • Wij sturen u een brief als uw aanvraag niet compleet is
 • Als uw aanvraag compleet is, hoort u meestal binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als we meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, mogen we hier nog 6 weken aan vastplakken. We laten u dat dan weten
 • Als uw aanvraag erg ingewikkeld is, volgt een uitgebreider proces. U hoort dan binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook deze termijn kunnen we verlengen met 6 weken en dat laten we u dan ook weten
 • Wij publiceren uw aanvraag en het besluit op overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken tegen het besluit. Wij sturen u een brief als dat gebeurt

Vergunning naar nieuwe eigenaar

Verkoopt u het gebouw? Dan kunt u de vergunning overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. De plannen en werkzaamheden van de nieuwe eigenaar moeten dan nog steeds voldoen aan de eisen die in de vergunning staan. Anders is er een nieuwe vergunning nodig. U kunt online de vergunning overschrijven. U logt in met DigiD of eHerkenning en upload een document met naam, plaats, datum en handtekening van de nieuwe vergunninghouder.

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik gebouwen hangen af van de grootte van het gebouw:

 • Tot 100 m2: € 510,05
 • Van 101 tot 500 m2: € 510,05 + € 1,65 voor elke m2 boven de 100
 • Van 501 tot 2.000 m2: € 1.189,85 + € 0,90 voor elke m2 boven de 500
 • Van 2.001 tot 5.000 m2: € 2.521,20 + € 0,60 voor elke m2 boven de 2.000
 • Van 5.001 tot 50.000 m2: € 4.249,20 + € 0,15 voor elke m2 boven de 5.000
 • Boven de 50.000 m2: € 8.812,20

Het overschrijven van de vergunning naar een nieuwe eigenaar kost € 181,30.