Vergroenen van het dorp

Bijgewerkt tot en met 28 november 2023
Status: Idee

We willen dit jaar meer plekken in het dorp vergroenen. Daarbij vragen wij uw hulp om geschikte locaties te bepalen waar wel wat meer groen in de openbare ruimte mag komen.

Groene berm bij de Prinsesseweg
Groene berm bij de Prinsesseweg

Wat u moet weten

  • Groen is belangrijk, niet alleen voor de uitstraling van het dorp maar ook voor het vergroten van de biodiversiteit
  • Als er meer groen in het dorp is, kunnen er meer planten- en dierensoorten (terug)komen in onze leefomgeving
  • Ook is het goed voor het klimaat en werkt het tegen wateroverlast, bijvoorbeeld bij zware regenbuien
  • De gemeente stelt geld beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van ‘openbaar groen’Dit zal gebruikt worden voor het vergroenen van enkele locaties
  • Als inwoner kunt u hier een locatie voor opgeven, vervolgens maken wij uit alle binnengekomen locaties een keuze voor een paar plekken die we gaan vergroenen
  • Inwoners konden tot en met 19 juni 2023 groenlocaties in Zandvoort opgeven. Wij maken nu een keuze uit alle binnengekomen locaties.

Waarom we dit doen

Door meer ruimte te geven aan groen in onze woonwijken, maken we onze directe leefomgeving een stuk aantrekkelijker en dragen we bij aan uw welzijn als inwoner. Meer groen in de wijk heeft nog andere belangrijke voordelen. Zo kan het de biodiversiteit en ecologie vergroten. Groen biedt een leefomgeving voor verschillende planten en dieren, waaronder insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Daarnaast kan groen helpen om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Groen kan namelijk regenwater opvangen en vasthouden, waardoor het water niet direct het riool in stroomt. Ook kunnen planten en bomen bijdragen aan het verminderen van luchtvervuiling. Ze nemen CO2 op en produceren zuurstof, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

Meedenken en meedoen

U kunt geen locaties meer doorgeven waar meer groen kan komen. De reactietermijn was tot en met 19 juni. Wij maken een keuze uit alle binnengekomen locaties.

Bekijk de reacties

Planning

Planning

8 mei tot en met 19 juni 2023

Voltooid
Voltooid

groenlocatie doorgeven

Zomer 2023

Todo
Todo

beoordelen locaties

Najaar 2023

Todo
Todo

aanleg groen op gekozen locaties

Contact

Gebiedsteam Zandvoort
14 023

gebiedsteam@zandvoort.nl