Drank schenken bij een evenement

Algemeen

Als u een evenement organiseert, mag u niet zomaar alcohol schenken. Daarvoor hebt u een tijdelijke ontheffing nodig. Ook als u als horecazaak een tijdelijke tap op uw terras wilt. Vraag de ontheffing minstens 8 weken van tevoren aan.

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Plattegrond met waar de tappunten komen
  • Zijn er meer dan 3 leidinggevenden? Upload dan een bijlage met van iedere leidinggevende de naam (voorletters en achternaam), het woonadres, telefoonnummer en telefoonnummer op locatie
  • Toestemming van iedere leidinggevende voor een onderzoek naar goed gedrag (door de Justitiële Informatiedienst). Upload een lijst met alle namen (voorletters en achternaam) van de leidinggevenden, handtekeningen en data van de handtekeningen

Wat u moet weten

  • Met de ontheffing mag u alleen dranken schenken met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn
  • De ontheffing geldt voor maximaal 12 dagen achter elkaar
  • Per tappunt moet er minstens 1 leidinggevende zijn van minimaal 21 jaar

Kosten

Een tapontheffing kost € 72,30. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen.