Kinderopvang inschrijven

Voor het starten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderbureau hebt u toestemming nodig. Ook als uw gastouderbureau een nieuwe gastouder aanneemt. Vul het aanvraagformulier van Rijksoverheid in en stuur het per post naar ons op. Als we de aanvraag goedkeuren, schrijven we u in bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat u moet weten

 • De GGD onderzoekt uw aanvraag en de locatie van de kinderopvang
 • Binnen 8 weken ontvangt u een af- of toewijzing van de aanvraag
 • De GGD controleert regelmatig of uw kinderopvang voldoet aan de regels voor veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie
 • Een kinderdagverblijf en BSO zijn niet overal toegestaan. Controleer het bestemmingsplan en vraag een ontheffing aan als dat nodig is
 • Een verhuizing, nieuwe eigenaar of uitschrijving van de kinderopvang regelt u met een wijzigingsformulier van Rijksoverheid

Ook regelen

Afhankelijk van het soort kinderopvang dat u begint, moet u een aantal zaken regelen. Dat zijn in in ieder geval:

Aanvragen en wijzigen

U stuurt ingevulde formulieren van Rijksoverheid en de benodigde documenten naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Kosten

Kinderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal

 • Inschrijving: € 938. U betaalt ook als wij uw aanvraag afwijzen
 • Als we de aanvraag afwijzen doordat deze niet volledig is of u trekt de aanvraag in voordat de GGD onderzoek heeft gedaan: € 230

Gastouder

 • Inschrijving: € 831. U betaalt ook als wij uw aanvraag afwijzen
 • Als we de aanvraag afwijzen doordat deze niet volledig is of u trekt de aanvraag in voordat de GGD onderzoek heeft gedaan: € 230
 • Als u de aanvraagt intrekt na het onderzoek van de GGD: € 536
 • Wijziging inschrijving als een nieuwe gastouder begint bij een bekend adres of een gastouder die al bij u werkt, begint op een nieuw adres: tussen de € 200 en € 327. Afhankelijk hoe lang het onderzoek van de GGD duurt